მთავარი » 2013 » მარტი » 17 » სტატუსები
6:47 PM
სტატუსები
‎«ეს შეუძლებელია» — თქვა მიზეზმა . 
«ეს უაზრობაა!» — აღნიშნა გამოცდილებამ . 
«ეს უსარგებლოა !» — უარყოფდა სიამაყე . 
«სცადე » — წასჩურჩულა ოცნებამ 


ნუ იქნები მეტად ტკბილი, რომ არავინ გადაგყლაპოს და ნირც მწარე გადმოგაფურთხონ. (ჰიპოკრატე)


თვალებში მონატრება წრიალებს........

ვიცინი მაშინაც, როდესაც ტკივილისგან ყვირილი მინდა .......

როცა გყავს, გულში უნდა ჩაიკრა... დაკარგულს ხომ ვეღარ მოეფერები...))

სიყვარული არის როდესაც გინდა უამრავი რამ უთხრა მას, მაგრამ როდესაც ის გიყურებს თვალებში და უჭირავს შენი ხელები, ყველაფერი შენს ცხოვრებაში მნიშვნელობას კარგავს გარდა იმისა რომ იყო იმ მომენტში იმ ადამიანთან..


ყველას დავუმალე შენი თავი, ვინც კი ოდესმე შეგხვედრია. ახლა ჩემი ხარ... ყველას ავუკრძალე მოკარება, ვინც კი ოდესმე შეგხებია ახლა ჩემში ხარ... შენით სავსე ვარ და მეცოტავები, გაფაციცებით გიგროვებ ჩემში, არადა ბევრი ხარ ♥..!
Tumblr_mjt66skb2z1rrc81po1_500_large

თითქოს გუშინ იყო.. რაღაც გვიხაროდა.. წვეთები გვართობდა.. სველი თითების ალერსი გვათბობდა... წვიმა თავდებოდა... მზე გულში გვიკრავდა... ძალიან გვიყვარდა... ♥ 

მეგობრობა სიყვარულია ფრთების გარეშე.

‎"სულის სიმტკიცე ის კი არაა, არასოდეს დაეცე. საქმე ისაა, დაცემულმა წამოდგომის ძალა იპოვო"

მის გარეშე სულში მცივა..

ყველა თანაგრძნობა არის სისულელე, როცა ტკივილისგან ცაა ნაცრისფერი...

ნუ უსმენ რას იტყვის ვიღაცა მოცლილი_თვალი ჩაუკარი სევდასაც ხშირხშირად, საათში სამოცჯერ უღიმე სიცოცხლეს....
Tumblr_mjt6mttemr1rrc81po1_500_large

Everybody wants happiness, nobody wants pain, but you can't have a rainbow without a little rain... ♥

Don't Panic There's Still One Prince Left )

I hate when the teacher talks to everyone but stares directly at me.

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out."

Heaven won't take me and hell's afraid I'll take over.


Roses are red violets are blue, God made me pretty, what happened to you?


I have learned silence from the talkative,

tolerance from the intolerant 

and kindness from the unkind.
 
I should not be ungrateful to those teachers.


It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt.

While God waits for His temple to be built of love, men bring stones..

I wish that you were here or that I were there, or that we were together anywhere! -

God gave us two ears to hear, two eyes to see and two hands to hold. But why did God give us only one 
heart? We have to find the other one


What do I do when I see someone EXTREMELY GORGEOUS? I stare, I smile & when I get tired, I put the mirror down
Tumblr_mjt6tepigu1qb3aqao1_500_large
When I hear myself eating crunchy food, I wonder if other people can hear it too. 
როდესაც ვჭამ ხრამუნა საჭმელს და მესმის ხმა, ვფიქრობ სხვებსაც თუ შეუძლიათ ამის გაგება.

You can`t buy happiness. but you can buy ice cream,which is kinda the same thing.
შენ არ შეგიძლია იყიდო ბედნიერება, თუმცა შეგიძლია იყიდო ნაყინი, რაც თითქმის იგივე რამაა.

When you`re stressed you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets.. Why? 
Because `Stressed` spelled backwards is `Desserts`.
როდესაც შენ სტრესის ქვეშ ხარ, შენ ჭამ ნაყინს, ნამცხვარს, შოკოლადს და ტკბილეულს. რატომ? იმიტომ, რომ
''Stressed''-ის შებრუნებული სიტყვაა ''Desserts''.

LIKE if you can tell the difference between coke & pepsi. 
დაა-Like, თუ შენ შეგიძლია განასხვავო კოკა და პეპსი.

I haven't put weight on, my clothes have shrunk.
მე არ გავსუქებულვარ, ჩემი ტანსაცმლები უბრალოდ შევიწროვდა.

I will not be responsible for my actions if I don't get some chocolate soon.
მე არ ვაგებ ჩემს თავზე პასუხს, თუ არ შევჭამ შოკოლადს მალე.

I`m not hungry. But, I am bored. Therefore, I shall eat. Story of every person`s life. 
მე არ მშია, მაგრამ მოწყენილი ვარ. ამიტომაც, მე უნდა ვჭამო. (ყველა ადამიანის ცხოვრების ისტორია)

"ughh I`m so full".."who wants dessert?".."MEEE!!!" 
უფ, მე ძალიან გავივსე! ვის უნდა დესერტი? ''მეეე''

[D]id [I] [E]at [T]hat?
მე შევჭამე ეს? (ფრჩხილებში DIET (დიეტა)

The four food groups: Fast, Frozen, Instant, and Chocolate. 
საკვების ოთხი ჯგუფი: სწრაფი, გაყინული, მსუყე და შოკოლადი.
Tumblr_mjt6vby09v1qb3aqao1_500_large
Every song has a memory, every song has the ability to make or break your heart. 
ყველა სიმღერას აქვს მოგონება, ყველა სიმღერას შესწევს ძალა გაგიხაროს ან გაგიტეხოს გული.

I`m an awesome singer... When no one is listening. 

მე ვარ არაჩვეულებრივი მომღერალი... როდესაც არავინ მისმენს.

Who cares if this song is old? i like it! 

ვის ანაღვლებს, თუ სიმღერა ძველია? მე მომწონს ის!

I hate it when bad memories ruin good songs.

მე მეზიზღება, როდესაც ცუდი მოგონებები ანადგურებენ კარგ სიმღერებს.

I hate it when I hear a song i think, but I can`t remeber the name of it. 

მე მეზიზღება, როდესაც გავიგებ სიმღერას რომელზეც ვფიქრობ, მაგრამ ვერ ვიხსენებ მის სახელს.

If I could remember school work like I remember lyrics. I`d be like a genius. 

რომ ვიმახსოვრებდე სკოლის დავალებას ისე, როგორც სიმღერების ტექსტებს, მე ვიქნებოდი გენიოსი.

One thing about music, when it hits you, you feel no pain...
ერთი რამ მუსიკაზე: როდესაც ის გირტყამს, შენ ვერ გრძნობ ტკივილს.

I hate it when a really good song comes on the radio in the car, and someone turns it down to talk. 

მე მეზიზღება, როდესაც კარგი სიმღერა ტრიალებს რადიოში, მაგრამ ვიღაც დაბალზე უწევს ხმას, იმიტომ, რომ ილაპარაკოს.
Tumblr_mjt728ccnt1qb3aqao1_500_large

You are the boy, and I am the girl. You text me first or we`re not going to talk today. 
შენ ხარ ბიჭი და მე ვარ გოგონა. შენ მომწერე პირველმა, თორემ ჩვენ არ ვილაპარაკებთ დღეს.

Sometimes I wish I was a little girl again, because bruised knees heal faster than broken hearts. 
ზოგჯერ მე ვოცნებობ, რომ ვიყო ისევ პატარა გოგონა, იმიტომ, რომ ნატკენი მუხლები მიშუშდებოდა 
უფრო სწრაფად, ვიდრე ნატკენი გული.

Boys are like stars, there are millions of them out there, but only one can make your dreams come true. 
ბიჭები ვარსკვლავებივითაა, ისინი მილიონნი არიან, თუმცა მხოლოდ ერთს შეუძლია შენი ოცნების ასრულება.

Go shopping. There is nothing that makes a woman feel better about herself than buying a new wardrobe. 
წადი შოპინგზე. არ არსებობს ისეთი, რამ რაც ქალს უფრო გახარებს ვიდრე გარდერობის განახლება.

3 things that I want in a relationship: Eyes that won`t cry, Lips that won`t lie, and Love that won`t die! 

სამი რამ, რაც მინდა ურთიერთობაში: თვალები, რომლებიც არ ტირიან, ტუჩები, რომლებიც არ იტყუებიან 
და სიყვარული, რომელიც არ კვდება!

Girls do not dress for boys. They dress for themselves, and each other. If girls dressed for boys, they`d just walk around naked. 
გოგონები არ იცვამენ ბიჭებისთვის. ისინი იცვამენ თავიანთი თავისთვის და ერთმანეთისთვის. თუ გოგონები
ჩაიცვამდნენ ბიჭებისთვის, ისინი ივლიდნენ შიშველი.

A real man doesn`t love a million girls, he loves one girl in a million ways.
ნამდვილ მამაკაცს არ უყვარს მილიონი გოგონა, მას უყვარს ერთი გოგონა მილიონ შემთხვევაში.

A foolish man tells a woman to stop talking, but a wise man tells her that her mouth is extremely beautiful when her lips are closed.

სულელი კაცი ეტყვის ქალს, რომ მორჩეს ლაპარაკს, მაგრამ ბრძენი კაცი ეტყვის მას, რომ მისი ტუჩები განსაკუთრებულად ლამაზია, როდესაც დახურულია.

Women are like google you just want one answer but u always end up getting a million other u don`t want.

ქალები გუგლისავითაა, შენ გინდა მხოლოდ ერთი პასუხი, მაგრამ ყოველთვის იღებ მილიონ სხვა 
პასუხს, რომლებიც არაფერში გჭირდება.

Tumblr_mjt6pz9n7v1s7exp4o1_500_large
True love doesn’t have a happy ending, because true love never ends.
ნამდვილ სიყვარულს არ აქვს ბედნიერი დასასრული, რადგან ნამდვილი სიყვარული არასდროს სრულდება.


"What`s wrong?" "Nothing." "Don`t lie! Why cant you just tell me?"... Cause you are the problem. 
''რაშია საქმე? ''არაფერია'' ''ნუ მატყუებ! რატომ არ შეგიძლია მითხრა? ... იმიტომ, რომ შენ ხარ პრობლემა.

The hardest thing in life is watching someone you love , loving your bestfriend. 
ყველაზე რთული რამ ცხოვრებაში არის ყურება შენი რჩეულისა, რომელსაც შენი საუკეთესო მეგობარი უყვარს

I only want to be with you twice...now, and forever. 
მე მინდა შენთან ვიყო მხოლოდ ორჯერ... ახლა და სამუდამოდ.

The most beautiful clothes that can dress a woman are the arms of the man she loves. 
ყველაზე ლამაზი ტანსაცმელი რაც კი ქალს შეუძლია ჩაიცვას არის საყვარელი მამაკაცის მკლავები.

I hate it when facebook asks " WHAT`S ON YOUR MIND? " know why ?Because, obviously , it has only been one person I`ve been thinking about is YOU!
მე მეზიზღება როდესაც ფეისბუკი მეკითხება: ''რაზე ფიქრობ?'' რადგან, არსებობს მხოლოდ ერთი 
ადამიანი რომელზეც ვფიქრობ და ეს შენ ხარ!

Delete from Facebook: Done ✔ Delete from Msn: Done ✔ Delete from cell phone: Done ✔ Delete from the Heart: Error
წაშლა ფეისბუკიდან: შესრულებულია. წაშლა ემესენიდან: შესრულებულია. წაშლა Cell Phone-დან: შესრულებულია. წაშლა გულიდან: Error!

If I could re-arrange the alphabet I`d put "u" and "i" together, wait... thats already on the keyboard.
რომ შემეძლოს ანბანის შეცვლა ''U'' (შენ) და ''I''-ს (მე) ერთად დავაწყობდი. მოიცა! ეს უკვე ასეა კლავიატურაზე.

You can fall from the sky, you can fall from a tree but the best way to fall is in love with me 
შენ შეგიძლია ჩამოვარდე ციდან, ჩამოვარდე ხიდან თუმცა ყველაზე კარგი ვარიანტია შემიყვარო მე.
Tumblr_mjt6innk7x1s7exp4o1_500_large
Dear teacher, I talk no matter where I am. Moving my seat will not help, in fact it will only make me talk more. 
საყვარელო მასწავლებელო, მე ვლაპარაკობ ყველგან, არ აქვს მნიშვნელობა სად ვზივარ. ადგილის გამოცვლა
არ მიშველის, ფაქტიურად ამით მე მხოლოდ უფრო მეტს ვილაპარაკებ.

Start of the school year: brand new awesome folders, pencils and pens. End of the school year: one pen.

სკოლის დასაწყისი: ბევრი არაჩვეულებრივი ფოლდერები, ფანქრები და კალმები. სკოლის დასასრული: 
ერთი კალამი.

Even though I finished my test first, I wait for someone else to get up. 

მიუხედავად იმისა, რომ მე პირველმა დავასრულე ტესტი, მე მაინც ველი ვიღაცას, რომ ადგეს.

The more you learn, the more you know! The more you know, the more you forget! The more you forget, the less you know So.. Why learn?

რამდენადაც მეტს სწავლობ, იმდენად მეტი იცი! რამდენადაც მეტი იცი, იმდენად მეტი გავიწყდება.
რამდენადაც მეტი გავიწყდება, იმდენად ცოტა იცი... ამიტომ... რატომ სწავლა?

Having a mini heart attack when the teacher calls your name! 

მინი გულის შეტევა როდესაც მასწავლებელი შენს სახელს იძახის.

I hate when the teacher talks to everyone but stares DIRECTLY at me.
მე მეზიზღება, როდესაც მასწავლებელი ყველას ესაუბრება, მაგრამ პირდაპირ მე მაშტერდება.

Dear Maths – I Don’t Want to Solve Your Problem, I Have My Own Problems To Solve.

საყვარელო მათემატიკა - მე არ მინდა გადავჭრა შენი პრობლემები. მე ჩემი პრობლემებიც მეყოფა.
Tumblr_mjt6fkknsl1s7exp4o1_500_large
Before Facebook, I never realized so many people had birthdays... 
ფეისბუკამდე, არასდროს წარმომედგინა, რომ ამდენ ადამიანს ჰქონდა დაბადების დღე.

Your real friends write on your Facebook wall when its Not Your Birthday. 

ნამდვილი მეგობრები გიწერენ ფეისბუკზე, როდესაც არ არის შენი დაბადების დღე.

EVERYBODY`s online ,except the one u actually want.
ყველა ხაზზეა, იმის გარდა, რომელიც შენ ნამდვილად გინდა, რომ იყოს.

Facebook is the only place where it’s acceptable to talk to a wall. 
ფეისბუკი ერთადერთი ადგილია, სადაც კედელთან ლაპარაკი სავსებით მისაღებია.

I hate when I look horrible in a group picture and the person that looks good refuses to delete it. 
მე მეზიზღება, როდესაც ჯგუფურ სურათში საშინლად გამოვიყურები და ის ვინც კარგად არის უარყოფს, 
რომ წაშალონ სურათი.
Tumblr_mjt6gc6bub1s7exp4o1_500_large

კატეგორია: სტატუსები <3 | ნანახია: 844 | დაამატა: -LovelySophi♥ | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 2

(2013-03-18 1:01 PM)
* 2 salo   [Entry]
kargi siaxlea. eseni momewona dzaan:
Delete from Facebook: Done ✔ Delete from Msn: Done ✔ Delete from cell phone: Done ✔ Delete from the Heart: Error

მე მეზიზღება, როდესაც მასწავლებელი ყველას ესაუბრება, მაგრამ პირდაპირ მე მაშტერდება.

რომ შემეძლოს ანბანის შეცვლა ''U'' (შენ) და ''I''-ს (მე) ერთად დავაწყობდი. მოიცა! ეს უკვე ასეა კლავიატურაზე.(2013-03-17 10:49 PM)
* 1 Dona♡   [Entry]
კარგები იყო,ძალიან მომეწონა,განსაკუთრებით ესენი: Every song has a memory, every song has the ability to make or break your heart.
You are the boy, and I am the girl. You text me first or we`re not going to talk today.
Sometimes I wish I was a little girl again, because bruised knees heal faster than broken hearts.
Delete from Facebook: Done ✔ Delete from Msn: Done ✔ Delete from cell phone: Done ✔ Delete from the Heart: Error
Even though I finished my test first, I wait for someone else to get up.
EVERYBODY`s online ,except the one u actually want.


კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]